• Subscribe to our blog

  Note: these emails may go into your spam folder, please mark as 'safe' or 'not spam'.
 • Archives

 • Categories

Swedish flag
Hej Sverige!

Swedish gas monitoring – the state of play

Although Analox Sensor Technology sell a wide range of products to many international distributors, there are some countries that we would like to focus on. One of these countries is Sweden.

We have spent some time looking at Sweden to see what industries require gas monitoring, how we can help with our unique gas monitoring solutions, and how you can become a distributor of our products.

Hospitals

For every 1000 people in Sweden there are around 3.3% of doctors, one of the highest percentages in Europe. There are over fifty hospitals and health centres in Sweden.

All legal residents of Sweden have access to free healthcare – although up to 10% of Swedes have private health care through their employers.

In the Euro Health Consumer Index of 2014, Sweden was ranked number one for the range of services provided, as well as preventative medical care.

Analox Sensor Technology has medical gas detection products which have been used in hospitals and clinics around the world.

Labs

Sweden is a strong player in laboratory sciences, with the pharmaceutical and medtech industry accounting for about 8% of Sweden’s total exports, with Sweden accounting for 0.7% of the global pharmaceutical industry.

There are a range of different laboratories in Sweden, from privately owned to national resources owned by prestigious universities.

Analox Sensor Technology has a wide range of products to help keep laboratory staff safe – such as oxygen enrichment/depletion monitor the Safe-Ox+

Fast food

In 2014 the restaurant/food services sector had a turnover of £8.5 billion – a record year.

#didyouknow that the restaurant/food sector in #Sweden had a £8.5 billion turnover in 2014? Click To Tweet

There are approximately 31,000 restaurants, coffee shops, fast-food restaurants, canteens and hotels in the country.

With more money for leisure time, Swedish people are spending more eating and drinking out – with sales in the coffee shop sector growing by almost 7% between 2013 and 2014. Sweden ranks as one of Europe’s largest markets for eating out.

Carbon dioxide is used in the fast-food industry to put the fizz in soft-drinks, and a gas leak can be dangerous. Analox offer carbon dioxide monitoring systems including the A50, Ax60 and the Ax60K, which has been specially created for smaller fast-food restaurants and food courts.

Swedish distributors wanted

As part of our international campaign, we are on the lookout for Swedish companies across a wide range of industries to join our family of distributors.

Advantages of being an Analox distributor include:

 • Your own dedicated account manager with a solid understanding of your local requirements
 • A 24/7 technical support line
 • Inclusion in the ‘distributor’ section of our www.analoxsensortechnology.com website
 • Full marketing support
 • Knowledge that you are selling high-quality, reliable products which look after the air you breathe

For more information – email us at analoxast@analox.net.

Thanks to UKTI Sweden for the help and support in writing this article.

Author: Kate Ingham, Digital Marketing Executive

Founded in 1981, Analox Sensor Technology provides niche and custom gas detection solutions to industries including beverage and fast food, commercial diving and laboratories. Analox has over 325 years of collective, specialist electronics and software engineering expertise, as well as a worldwide distributor network. Contact us to see how we can provide expert gas monitoring solutions and help you achieve your goals.


Swedish gas monitoring — läget just nu

Även om Analox Sensor Technology säljer ett brett utbud till flera internationella distributörer, finns det några länder som vi vill fokusera på. Ett av dessa länder är Sverige.

Vi har tagit en titt på Sverige för att se vilka branscher som behöver gasövervakning, hur vi kan hjälpa till med våra unika gasövervakningslösningar och hur du kan distribuera våra produkter.

Sjukhus

För varje 1000 personer i Sverige finns det cirka 3,3 % läkare, vilket är en av de högsta andelarna i Europa. Det finns över femtio sjukhus och vårdcentraler.

Alla lagligen bosatta personer i Sverige är berättigade till gratis sjukvård, även om upp till 10 % av svenskarna får privat sjukvård genom sina arbetsgivare.

I Euro Health Consumer Index of 2014 kom Sverige på första plats för utbudet av tjänster som erbjuds samt förebyggande sjukvård.

Analox Sensor Technology erbjuder medicinska gasdetektorprodukter som används i sjukhus runtom i världen.

Laboratorier

Sverige är en viktig aktör inom laboratorievetenskaperna och läkemedels- och den medicintekniska industrin står för cirka 8 % av Sveriges totala exporter och Sverige står för 0,7 % av den globala läkemedelsindustrin.

Sverige har en rad olika sorters laboratorier, från privatägda till nationella resurser som ägs av prestigefyllda universitet.

Analox Sensor Technology har ett brett produktsortiment som hjälper till att hålla laboratoriepersonalen säker, såsom syreberiknings-/syreutarmningsmonitorn, Safe-Ox+

Snabbmat

2014 omsatte restaurangbranschen över 8,5 miljoner pund – ett riktigt rekordår.

Det finns cirka 31 000 restauranger, kaféer, snabbmatsrestauranger, lunchrum och hotell i landet.

Med mer pengar till sin fritid lägger svenskarna mer på att äta och dricka ute och försäljningen inom kafésektorn ökade med nästan 7 % mellan 2013 och 2014. Sverige är en av Europas största marknader för att äta ute.

Koldioxid används i snabbmatsbranschen för att kolsyra läsk, och gasläckor kan vara farliga. Analox erbjuder koldioxidövervakningssystem såsom A50, Ax60 och Ax60K som är skapade med mindre snabbmatsrestauranger och lunchserveringar.

Svenska distributörer sökes

Som en del av vår internationella kampanj håller vi utkik efter svenska företag i en rad olika branscher som kan bli en av våra distributörer.

Håller vi utkik efter svenska företag i som kan bli en av våra distributörer Click To Tweet

Exempel på fördelarna med att vara en av Analox distributörer är:

 • Din egen kundansvarige med en robust förståelse för dina lokala behov
 • Teknisk supportlinje dygnet runt
 • Du listas i distributörssektionen på vår webbplats www.analoxsensortechnology.com
 • Komplett marknadsföringssupport
 • Vetskapen att du säljer pålitliga produkter av hög kvalitet som ser efter luften du andas

För mer information – skicka e-post till analoxast@analox.net.

Tack till UKTI Sweden för hjälpen med att skriva denna artikel.

Författare: Kate Ingham, Digital Marketing Executive

Analox Sensor Technology grundades 1981 och erbjuder anpassade och nischade gasdetektorlösningar för branscher såsom dryck och snabbmat, kommersiell dykning och laboratorier. Analox har mer än 325 års samlad expertis av specialiserad elektronik och programutveckling samt ett globalt nätverk av distributörer. Kontakta oss för att se hur vi kan tillhandahålla specialiserade gasövervakningslösningar och hjälpa dig att uppnå dina mål.

Tags: ,
Posted in Hospitality, Laboratory

Comments are closed.

Penetration Testing UK Web Development by North IT